Szerző Téma: Utolsó idők a Bibliában  (Megtekintve 24252 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Elisabeth

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Utolsó idők a Bibliában
« Dátum: 2011 Szeptember 11, 20:10:00 »
Elragadtatás fogalma a Tenachban/Ószövetségben

Sokszor van szó az elragadtatásról, mint az Újszövetség titkáról az 1Kor.15,51 verse alapján:
„Ímé titkot mondok néktek. Mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk.”
Valóban nem lenne szó az elragadtatásról az Ószövetségben? Pál apostol több helyen is említ titkokat, ahol az Ószövetség szavait idézi (pl. Róma 11, 25-27)

Nézzük meg Ézsaiás 57,1: (Károli új fordítás)
„Az igaz elvész és nem veszi eszébe senki, és az irgalmasságtevők elragadtatnak és senki nem gondolja fel, hogy a veszedelem elől ragadtatik el az igaz;”

A következő szavak állnak a zsidó Bibliában (Makkabi kiadó):
„Az igazságos elveszett, és senki sem veszi szívére; a kegyes emberek elragadtatnak és nincs ki arra ügyel, hogy a rosszaság miatt ragadtatott el az igazságos.”

A vers első része Jézus Kriszturól/Jeshua HaMassiah szól, mert egyes számban íródott. Az „igaz / Caddiq” szó jelentése: igazságos, bűn nélküli, igaz; az „elvész / ebad” szó: elvész, elragadtatik, meghal szavak fogalmát tartalmazza.(Elberfelder Studien-Bibel)

A második részben az irgalmasságtevők, kegyesekről van szó és többes számban íródott. Itt a „Chesed” szó áll, aminek jelentése: jóságos, hűséges, irgalmas, kegyelmes. Az elragadtatik szó itt héberben: „esap”, ami összegyűjteni, begyűjteni, kiragadni illetve elragadni szavak értelmét is magába foglalja.

Kiket illet meg a „chesed” kifejezés? Azokat, akik Jesua vére által új teremtmények lettek, és engedelmeskednek a Szent Léleknek.
Az Ószövetségben Illés és Énók ragadtatott el. Mindkettőjük hitben engedelmeskedve Istennel járt.

Jegyezzük meg: senki nem gondolja fel,- később látni fogjuk a párhuzamot Jeshua szavaiban. 

A világ, a sötétség számára ez a nap tolvajként jön el. Hamis béke, és hamis biztonságban ringatják magukat, a mindennapi élet lefoglalja őket és nem vesznek észre semmit, mint ezt Jézus Krisztus/Jeshua HaMassiah is megemlíti:

„Mert amiképpen azokban a napokban, az özönvíz előtt ettek, ittak, házasodtak és férjhez mentek, egészen addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába, és semmit sem sejtettek, míg el nem jött az özönvíz, és mindnyájukat el nem sodorta, úgy lesz az Emberfiának eljövetele is. Akkor lesznek ketten a mezőn, az egyik elvétetik, a másik otthagyatik. Két asszony őrőlt a kézimalommal,az egyik felvétetik a másik otthagyatik” Mt. 24,38-43

Lukács evangélimában URunk két hasonlatot tár elénk az Ószövetségből:
„És amint Nóé napjaiban történt, úgy lesz az Emberfia napjaiban is: ettek, ittak, nősültek, férjhez mentek, egészen addig a napig, amíg Nóé be nem ment a bárkába. Azután jött az özönvíz és elpusztított mindenkit.”
 „Éppen úgy lesz, mint ahogy Lót napjaiban történt: ettek, ittak, adtak, vettek, ültettek, építettek; de azon a napon, amelyen Lót kiment Sodomából, tűz és kénkő esett az égből, és elpusztított mindenkit. Ugyanígy lesz azon a napon is, amelyen az Emberfia megjelenik.”
Lk. 17,26-30

Nóé és Lót. Mindkettőjük kiragadtatott és így megmenekült Isten haragja és a pusztulás elől.
Mi jellemzi az elragadtatás, és Jézus Krisztus/Jeshua HaMassiah visszajövetele előtti időt?
A közömbösség és a nemtörődömség. Folyik az élet. Az emberek esznek, isznak, dolgoznak, építkeznek, utaznak, sportolnak, nincs idejük semmire. Nem vesznek észre semmit. Ezért nem is fogják felfogni, hogy Isten gyermekei a gonosz miatt (elől) ragadtattak el (1.Thessz. 5,1-3).

Pál azonban folytatja:
„Ti azonban testvéreim nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajként lephetne meg titeket.”
Mert az Isten nem haragra rendelt minket, hanem hogy elnyerjük az üdvösséget, a mi Urunk Jézus Krisztus/Jeshua HaMassiah által”
1.Thessz. 5, 4.9

Azt, hogy Isten gyermekeit nem kell, hogy meglepje ez a nap, olvashatjuk Lukács evangéliumában is.
„Vigyázzatok magatokra, nehogy szívetek elnehezedjék mámortól, részegségtől vagy a megélhetés gondjától; és hirtelen lepjen meg titeket az a nap, mint valami csapda, mert úgy fog rátörni mindazokra, akik a föld szinén laknak” Lk. 21,34-35

Tehát, ha napot és az órát nem is ismerjük, de nagyon fontos jel az, ha nem történik semmi, közömbösek az emberek. Legyünk éberek, hogy ne lepjen meg ez a nap bennünket tolvajként, illetve csapdaként.
A gonoszság elől ragadtatunk el, mert Isten nem haragra rendelt minket.

Ez nem jelenti azt, hogy nem lesz részünk üldöztetésekben. Hiszen a Biblia erről számos helyen ír.
„...mi magunk dicsekszünk az Isten gyülekezeteiben veletek, állhatatosságotokkal és hitetekkel, amellyel minden üldöztetést és nyomorúságot elviseltek. Ez annak a jele, hogy Isten igazságosan fog ítélni, amikor titeket méltónak nyilvánít az Ő országára, amelyért szenvedtek is. Mert hiszen igazságos dolog az Isten előtt, hogy gyötrőiteknek gyötrelemmel fizessen, nektek pedig, akiket gyötőrtek, enyhülést adjon mivelünk együtt.” 2.Thessz. 1,4-7a

Legyen ez nagy bátorítás a mai bűnnel terhelt és közömbös világban. Fogadjuk el Urunk szavát:
„Vigyázzatok (Károli fordítás), legyetek tehát éberek és szüntelen könyörögjetek, hogy kimenekülhessetek mindazokból, amik történni fognak, és hogy megállhassatok az Ember Fia előtt.” [/i]Luk. 21,36

Áldott, békés hetet minden Testvéremnek!

Shalom

Elisabeth  :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Ani Kinor

 • Vendég
Re:Utolsó idők a Bibliában
« Válasz #1 Dátum: 2011 Szeptember 11, 23:02:33 »
Testvérem, nagyon szép témákat nyitottál, lesz mit olvasni.  :2smitten:

Neked is Elizabeth, áldott és békés hetet kívánok az ÚRRAL!  :2smitten:

Nem elérhető Elisabeth

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Utolsó idők a Bibliában
« Válasz #2 Dátum: 2011 Szeptember 12, 15:01:00 »
Kedves Ani Kinor!

Ha van Neked is melátásod, vagy más testvérnek, kérlek írjátok be. Nem tanulmánysorozatnak szántam, hanem hogy felismerjük az idök jeleit.

Légy nagyon áldott!

Szeretettel, Shalom

Elisabeth  :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Elisabeth

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Utolsó idők a Bibliában
« Válasz #3 Dátum: 2011 Szeptember 15, 18:34:42 »
A Messiás eljövetele

Jurek Schulz

 „A próféták által kijelentett legnagyobb esemény, nem a világ megítéltetése, nem Izráel helyreállítása és mégcsak nem is a gyülekezet győzelme. Isten Fiának a dicsőségben való eljövetele a legfotosabb.” (René Pache)

 Jézus személyében megjelent Isten Fia ezen a földön. Ebben rejlik számos próféciák beteljesedése. Még a születését is kijelentette Ézsaiás próféta (7,14) amely Máté Evangéliumában (1,23) is idézve van: „Íme, a szűz fogan méhében, Fiút szül...” Hogy ez miként fog megtörténni, azt Lukács, aki orvos is volt részletesen leírja Evangéliumában (Lk. 1,26-38).

Isten Fia ezen a földön

Jézus Betlehemben (Beth-lechem, Kenyér háza Mt.2,6 Lk.2,15) született, mint ezt Mikeás próféta évszázadokkal ezelőtt a Mik. 5,1-ben kijelentette. A Messiásnak ebben a városban kellett megszületnie, amely Júda törzsének a területéhez tartozott.

E kis város másik fia Dávid király volt (1.Sám. 16...). A próféták megjövendőlték Dávidnak, hogy királysága örökre megmarad (2.Sám. 7,12-16; Zsolt. 132,11; Jer. 23,5). Jézus Krisztus személyében ez beteljesedett, mivel feltámadt (Ap.Csel.1,3.11; 1Kor. 15) és Ő a Királyok Királya mindörökre (1.Tim. 6,15).

Jézus és Mózes

Az 5.Móz. 18,18 versében olvassuk az eljövendő prófétáról szóló ígéretet, amely kijelenti, hogy ő lesz a legnagobb a próféták között Izráel népének, olyan, mint Mózes volt. Sokan felismerték abban az időben Jézus Krisztusban ez ígéret beteljesedését, és a megígért Profétának nevezték Őt (Mt. 21,11; Luk. 7,16; Ján. 4,19; 6,14; 7,40).

Ezenkívül még több párhuzam is van Jézus és Mózes élete között: Csecsemőkorban megőríztetett az élete a haláltól (2.Móz. 2; Mt. 2,13-18). Mindkettőjüket Isten választotta ki szabdító gyanánt (2.Móz. 3,10-15; Ap.Csel. 4,12). Mindketten közbenjárók voltak a Mennyei Atya és a nép között (2.Móz. 19,16...; 20,18...; Ján. 17).

Jézus és Izráel népe

Érdekes módon találunk párhuzamot Jézus életének első hónapjai és Izráel népe között. A megélhetés miatt Izráelnek Egyiptomba kellett mennie (1.Móz. 47,4). Később Hóseás próféta írja: „Egyiptomból hívtam ki fiamat” (Hós.11,1). Jézus Krisztus szüleivel együtt a túlélés céljából elmenekült Egyiptomba (Mt. 2,13-15). Jézus Krisztus által kell, hogy Izráel „Papok királysága és szent nép” legyen (1.Móz. 19,5-6). Dávid királytól fog egy „örökkévaló papság” származni (Zsid. 3,1; 5,5-6).

A názáreti Jézus

Jézus szüleivel Názáretbe költözött. Ezt Máté Evangéliumában Ézsaiás (11,1) próféciájának  beteljesedéseként írja le (Mt. 2,23 ). Itt hangzik el az ígéret: Isai, Dávid apjának a gyökeréből fog vesszőszálként (hajtás, sarj, a fordító megjegyzése) a Messiás származni. Hajtás, illetve a sarj héberül „nezer”. Mivel a héberben a törzskonszonánsok a fontosak (NZR), így döntő jelentőségű Máténak itt is a próféták szavainak a beteljesedése, mivel Jézus Názáretinek lett nevezve. Érdekes, hogy ma is a keresztények héber megnevezése: Nozrim, erre a szótőre vezethető vissza.

A beteljesedett eljövetel

Jézus Krisztus dicsőségben való eljövetele a központi téma ezen a földön. A Tenách (Ószövetség) számos próféciákat tartalmaz a Messiás második eljövetelével kapcsolatban (Zsolt. 98,9; Dán. 7,13-14; Zak. 14,3-5).

Az Újszövetségben is súlypontja ez a kijelentéseknek. Jézus Krisztus maga is szól erről (Mt. 24,29-31; 26,64; Ján. 14,1-3; 16,22; Jel. 3,11; 16,15; 22,7.12.20). Az angyalok is hirdették visszajövetelét (Ap.Csel. 1,9-11). Az apostolok a prédikációjukban központi témaként kezelték ezt, mint pl. Pál apostol: (1. Kor. 1,7-9; 11,26; Filippi. 3,20; Kol. 3,4: Tit. 2,13),  Péter apostol: (1. Pét. 1,7; 2. Pét.. 3,10),  Júdás: (Jud. 14-15) és János (Jel. 1,7-8).

Az Advent ideje

Az Advent szó értelem szerint megérkezési időt jelent. Ma is a megdicsőült Messiás eljövetele előtti korszakban élünk. Péter apostol a 2. Pét. 3,9-ben azt írja, hogy nem késlekedik az Úr az ígérettel, hanem türelmes hozzánk és azt akarja, hogy mindenki megtérjen. Ünepeljük az Advent idejét ebből a perspektívából. A földre jött Messiás vissza fog térni erre a földre.

Forrás: http://www.amzi.org/html/magyar.html
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető ditte

 • Segítő
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4504
Re:Utolsó idők a Bibliában
« Válasz #4 Dátum: 2011 Október 04, 08:14:24 »
Köszönöm kedves Elisabeth!
várjuk a mi Urunkat! Legyünk készen! Jöjj Urunk! Maranatha!
"Társuk vagyok mindazoknak,akik félnek téged,és akik határozataidat megtartják."Zsoltárok 119,63

Nem elérhető Elisabeth

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Utolsó idők a Bibliában
« Válasz #5 Dátum: 2011 Október 06, 15:44:28 »
A Karmel-Hegy üzenete

Már távolról kimagaslik a Karmel-Hegy csúcsa a horizonton. Szótlanul is emlékeztet Illés próféta tetteire és szavaira:

„Meddig sántikáltok kétfelé?” (1.Kir 18,21)
„Ha az ÚR az Isten, kövessétek őt, ha pedig a Baal, akkor őt kövessétek!”


Eredeti héberben így szól:
Meddig lesztek ide-oda ugráló kettőség?

Mit jelent ez a kérdés?

Ez azt jelenti, hogy korunk szellemi áramlatainak és a jelenlegi nézetek előnyét élvezve és kihasználva ide-oda ugrálunk. Ma is „erény” a semlegesség, az élet kérdéseihez való neutrális hozzáállás. Nem illik megvallani a biblikus nézetünket, mert bántó lehet mások számára.

Illés nem követelte, hogy álljon a nép Isten oldalára, hanem szabadságot adott a döntéshez: Vagy JHWH, Ábrahám, Izsák és Jákób Istene, vagy a pogány kánaáni isten, Baál.

El kellett végre dönteniük, hogy ténylegesen kit akarnak szolgálni. Illés véget akart vetni az ide-oda ugrálásnak – ma az Örökkévaló Isten – holnap a pogány Baál.

Vagy – vagy
Lényegében pontosan ezzel a kérdéssel konfrontálaja a Jelenések könyvében az üzenet a Laodiceai gyülekezetet:

„Bárcsak hideg volnál, vagy forró!” Jel 3,15

„Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Bárcsak hideg volnál, vagy forró! Így mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg: kiköplek a számból.”

Kiköplek – itt az „emesai” görög szó áll, ami szó szerint „kihánylak” szót  jelent.
Isten sohasem fogja megemészteni a kettőséget, a langyosságot.

Már az első emberpárnál is megadta Isten a szabad döntést. Ugyanígy Illéstől Laodiceán át, a mai napig szabadon dönthetünk. Mindent szabad, de ide-oda ugrálni nem lehet. Sokszor még a Biblia-hű keresztények is dicséretre méltónak tartják a neutralitást. Pedig a semlegesség szintelenséget, jellemnélküliséget, kifejezéstelenséget is jelent. Nem fél, nem egész; „pártatlan”; langymeleg; érzéketlen; ezek a tulajdonságok is hozzátartoznak.

Isten elveti a jellemtelenséget és langymelegséget. Ezt Illés próféta is tudta, ezért szólította fel Izrael népét:
Vagy az Örökkévaló, Izrael Istene, vagy a pogány isten, Baál.

Eljött az ideje nekünk is, hogy döntsünk. Akár mennyire is keményen hangzik, nem ugrálhatunk ide-oda, nem sántikálhatunk kétfelé. Isten nem ismer más nyelvezetet. Ez érvényes úgy a zsidókra, mint a keresztényekre.

Illés töténetében, miután lecsapott az égből a tűz, Izrael döntött:
Akkor lecsapott az ÚR tüze, és fölemésztette az égőáldozatot és a fahasábokat, a köveket és a port, az árokban levő vizet pedig felnyalta.  Amikor látta ezt az egész nép, arcra esett, és ezt mondta: Az ÚR az Isten, az ÚR az Isten!
1.Kir 18,38-39

Kármael üzenete ma, az utolsó időkben is:

Az ÚR az Isten, az ÚR az Isten! Döntsünk!

NAI

Shalom, szeretettel

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Guti Tünde

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4112
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Utolsó idők a Bibliában
« Válasz #6 Dátum: 2011 Október 06, 15:52:58 »
Kedves Elisabeth!  :2smitten:

Nagyon örülök ennek a topicnak! Nagyon fontos ezekről az igékről beszélnünk, mert az idő elközelgett!
Pál azt tanácsolja, hogy "Vigasztaljátok egymást ezekkel!"
Mert mi a keresztyén várakozása? Jézus visszajövetele!  :2smitten:
Az idők jelei pedig egyértelműek, és ha összevetjük a próféciákkal, akkor erősebb fokozatra kell kapcsolnunk, hogy igyekezetünkben ne legyünk restek, és a Vőlegény készen találjon, égő mécsessel!
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető ditte

 • Segítő
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4504
Re:Utolsó idők a Bibliában
« Válasz #7 Dátum: 2011 Október 06, 16:30:58 »
Bizony legyünk olyanok,mint az okos szüzek,akik a Vőlegényt várták.
"Társuk vagyok mindazoknak,akik félnek téged,és akik határozataidat megtartják."Zsoltárok 119,63

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Utolsó idők a Bibliában
« Válasz #8 Dátum: 2011 Október 06, 19:08:25 »
Ámen!
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Elisabeth

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Utolsó idők a Bibliában
« Válasz #9 Dátum: 2011 Október 17, 15:04:27 »
Szerintem utólsó idők egyik legnagyobb megtévesztése, hogy mai szemlélet Isten helyébe akarja tenni az embert. Ez volt az első kísértés célja is.

Dicsőíti az ember alkotó erejét, amivel a mai kor technikai fejleményeit is elérte. Az ember egy Termető Istenről hallani sem akar, mert ugye az evoluciót „bizonyított” elméletként fogadja el. Nem gondol arra, hogy az Örökkévaló és Mindenható Isten mindenek felett áll és uralkodik, így bármikor közbeléphet az emberek tervezetébe. A felmagasztalt technikai vívmányok ellenére nem lett az emberiség sem boldogabb, sem békésebb, mert igazi boldogság és béke csak Jeshuában/Jézusban van. Ha az ember őszinte lenne, akkor be kéne vallania, hogy még azt sem tudja meghatározni, hogy a következő percben él e még.

„Nem tudja az ember azt sem, hogy mennyi ideje van még.” Préd.9,12
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető ditte

 • Segítő
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4504
Re:Utolsó idők a Bibliában
« Válasz #10 Dátum: 2011 Október 17, 21:33:25 »
Legyünk készek, bármikor jön a mi Urunk!
"Társuk vagyok mindazoknak,akik félnek téged,és akik határozataidat megtartják."Zsoltárok 119,63

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Utolsó idők a Bibliában
« Válasz #11 Dátum: 2011 Október 17, 21:37:18 »
Ámen! :2smitten:
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Elisabeth

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Utolsó idők a Bibliában
« Válasz #12 Dátum: 2011 Október 17, 22:25:42 »
Szerintem nagyon fontos, hogy tényleg az ÚRban éljünk. A kételynek még az árnyáka se kerüljön szívünkbe. Mert azt Ígérte, hogy megtartatunk Általa! Nem a mi erölködésünk a fontos, hanem a teljes átadás: Uram, legyen meg a Te akaratod életemeben.

1. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higyjetek Istenben, és higyjetek én bennem.
2. Az én Atyámnak házában sok lakóhely van; ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek.
3. És ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket; hogy a hol én vagyok, ti is ott legyetek.
Jn 14,1-3

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Utolsó idők a Bibliában
« Válasz #13 Dátum: 2011 Október 17, 22:41:28 »
Csodálatos ígéretek ezek! :2smitten:
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető julika

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 847
Re:Utolsó idők a Bibliában
« Válasz #14 Dátum: 2011 Október 17, 23:10:45 »
Drága Elisabeth :2smitten:

Ezt csodálatosan meg fogalmaztad!
De  valóban ez az igéret azoknak életében tud megvalósulni,akik figyelmeznek az Úr szavára.

Figyelmezni az Úr szavára:,,nem az a lényeg én mit akarok,szeretnék,hanem az amit Isten akar életemben véghez vinni!Engedelmeskedjem neki,bizzam rá magam.
S mondjam szívem mélyéből:,,legyen meg a Te akaratod Uram!,,

Imé,napok jőnek ,azt mondja az Úr Isten,és éhséget bocsátok e földre,nem kenyér után való éhséget,sem víz után való szomjuságot,hanem az Úr beszédének hallgatása után./Ámós 8,11/

VAlóban az Úr beszéde táplálja azt aki nem a jelenben akar élni..Mily hatalmas igéret az számunkra,hogy :
,,,És ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket; hogy a hol én vagyok, ti is ott legyetek. Az én Atyámnak házában sok lakóhely van;

ennek az igéretnek olvasása mindig felerősít,hogy ezen a földön csak vándorok vagyunk,és nem itt kell gyűjtenünk kincseket..
 
Jn 14,1-3
Oda vágyik a lelkem!Örökkön örökké vele lenni.
____________________________________________________

Ha az ember őszinte lenne, akkor be kéne vallania, hogy még azt sem tudja meghatározni, hogy a következő percben él e még.
Mennyire igaz ez!
MIt tehetne az ember az Úr nélkül?Még lélegezni sem tudnánk..
Tervezhetne az ember akár hetekre?vagy évekre?vagy holnapra?Nem!
DE azt mondhatjuk,hogy ha az Úr éltet és megengedi...mindent Jézusban,álltala tehetünk...

Csodálatos a mi Istenünk,hogy Ő nem szünik meg könyörülni azokon akik benne bíznak :2smitten:

Életnek kútfeje az igaznak szája; az istenteleneknek szája pedig erőszaktételt fedez el.