Képeslap keresése Bezár/Elrejt
Kulcsszó
Pontos szó keresése
Kattints ide a bezáráshoz
 
Képeslap keresése Isten hozott kedves látogatónk!   Regisztrálok!   Bejelentkezés 
Fórum Kezdőlap Legnépszerűbbek Legjobbaknak értékelt Újak Vedd fel! Játékok Ajánlj minket
Profilom   Meghívó   Kapcsolataid   Naptár   Emlékeztető   Galériám   Kedvenc   Naplózott   Születésnapok


Képeslapok keresése igehely szerint

 

 

 A keresőt bal oldalt, a lap tetején találod!

 A képeslapok között a következőképpen tudsz igehely szerint keresni:

 • Kattints a kereső gombra
 • Ezután láthatod a lenyíló kereső felületét
 • A "kulcsszó" mezőbe kell megadnod a kereső szót
 • Fontos: Ne felejtsd el bepipálni a "pontos szó keresése" jelölőnégyzetet!
 •  Képeslapot a következő módokon kereshetsz:

 • Pontos igehely szerint: (pl: Jn 14,6 vagy Lk 8,14). Ügyelj arra, hogy pontosan ebben a rövidítésben add meg az adatokat! Segítségként a Bibliában található összes könyv és levél rövidítését lejjebb olvashatod.
 • Könyvek szerint: (pl: Mózes első könyve vagy János evangéliuma).
 • Szavak szerint: (pl: Úr, szeret, lélek). A képeslapokon levő igéket megadtuk keresőszóként, így szavakat megadva könnyebben megtalálhatjátok a kívánt képeslapot.
 •                Igehelyek rövidítése:

  Ószövetség

 • (1Móz) Mózes első könyve
 • (2Móz) Mózes második könyve
 • (3Móz) Mózes harmadik könyve
 • (4Móz) Mózes negyedik könyve
 • (5Móz) Mózes ötödik könyve
 • (Józs) Józsué könyve
 • (Bír) Bírák könyve
 • (Ruth) Ruth könyve
 • (1Sám) Sámuel első könyve
 • (2Sám) Sámuel második könyve
 • (1Kir) Királyok első könyve
 • (2Kir) Királyok második könyve
 • (1Krón) Krónikák első könyve
 • (2Krón) Krónikák második könyve
 • (Ezsd) Ezsdrás könyve
 • (Neh) Nehémiás könyve
 • (Eszt) Eszter könyve
 • (Jób) Jób könyve
 • (Zsolt) Zsoltárok könyve
 • (Péld) Példabeszédek könyve
 • (Préd) Prédikátor könyve
 • (Énekek) Énekek éneke
 • (Ézs) Ézsaiás könyve
 • (Jer) Jeremiás könyve
 • (JSir) Jeremiás siralmai
 • (Ez) Ezékiel könyve
 • (Dán) Dániel könyve
 • (Hós) Hóseás könyve
 • (Jóel) Jóel könyve
 • (Ám) Ámosz könyve
 • (Abd) Abdiás könyve
 • (Jón) Jónás könyve
 • (Mik) Mikeás könyve
 • (Náh) Náhum könyve
 • (Hab) Habakuk könyve
 • (Zof) Zofóniás könyve
 • (Hag) Haggeus könyve
 • (Zak) Zakariás könyve
 • (Mal) Malakiás könyve
 • Újszövetség

 • (Mt) Máté evangéliuma
 • (Mk) Márk evangéliuma
 • (Lk) Lukács evangéliuma
 • (Jn) János evangéliuma
 • (ApCsel) Apostolok cselekedetei
 • (Róm) Pál levele a rómaiakhoz
 • (1Kor) Pál első levele a korinthusiakhoz
 • (2Kor) Pál második levele a korinthusiakhoz
 • (Gal) Pál levele a galatákhoz
 • (Ef) Pál levele az efezusiakhoz
 • (Fil) Pál levele a filippiekhez
 • (Kol) Pál levele a kolosséiakhoz
 • (1Thessz) Pál első levele a thesszalonikaiakhoz
 • (2Thessz) Pál második levele a thesszalonikaiakhoz
 • (1Tim) Pál első levele Timóteushoz
 • (2Tim) Pál második levele Timóteushoz
 • (Tit) Pál levele Tituszhoz
 • (Filem) Pál levele Filemonhoz
 • (Zsid) Zsidókhoz írt levél
 • (Jak) Jakab levele
 • (1Pt) Péter első levele
 • (2Pt) Péter második levele
 • (1Jn) János első levele
 • (2Jn) János második levele
 • (3Jn) János harmadik levele
 • (Júd) Júdás levele
 • (Jel) Jelenések könyve
 • Média letöltés    Feketelista    Véletlenszerűek    Hírlevél    Visszajelzés    Keresés igehely szerint    Segítség
   

  Alfa-Omega keresztény képeslapok